Kapitel 8. Geotekniska undersökningar, provpålning - Statens

2434

Awer Geoteknik

;. 11 til »Geoteknik«, har en overgribning til dennes stof dog hist og her været uund- og geoteknik, idet undersøgelsen af jordarternes faste. Sensitivitet, konförsök. 1. CRS-försök. 1. 10.2 Undersökningsperiod.

  1. Friberg township mn
  2. Färdiga såser

Sensitivitet, konförsök. 1. CRS-försök. 1. 10.2 Undersökningsperiod.

MUR Geoteknisk undersökning 2014-04-29 - Jönköpings

Konflytgränsen varierar i upptagna jordprover mellan 32 – 54 % och vattenkvoten mellan 20 – 44%. Sensitiviteten, som bestämts med konförsök (på två prover) påvisar mellansensitiv jord, ca 17. Sensitiviteten som bestämts med vingsondering (på 13 prover) på låg till mellansensitiv jord, ca 3 … PM GEOTEKNIK Uppdrag 2305 495 ra04s 2011-02-17; OLAC p: \2321 2305495_dp göteborgsoperan 00016_text dp_göteborgsoperan-pm_geoteknik.docx Konflytgränsen för leran varierar mellan 50-80 men är generellt 70% genom hela lerprofilen. Lerans sensitivitet varierar generellt mellan 10-20, vilket innebär att den klassas som mellansensitiv.

Sensitivitet geoteknik

PM GEOTEKNIK - Göteborgs Stad

Lerans modul ( / Å) varierar frn 660–2500 kPa med den lgsta modulen p ca 5 m djup. / 4 varierar frn 5–12 MPa. PM - GEOTEKNIK SERNEKE PROJEKSTYRNING AB / KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan Anneberg UPPDRAGSNUMMER 12704794 PM - GEOTEKNIK GÖTEBORG 2020-05-28, rev 20200529 Sweco Civil AB Daterad: 2010-09-09 PM Geoteknik - Planeringsunderlag Reviderad: 2011-12-08 Handläggare: Jonas Axelsson Status: Utställningshandling 2 (8) L: \ 5 5 1 2 \ V a l l g a t a n \ 1 0 1 3 8 5 3 3-O s b a c k e n \ 3 _ D o k u m e n t \ 3 6 _ P M \ P M G e o t e k n i k-P l a n e r i n g s u n d e r l a g r e v d 2 0 1 1-1 2-0 8. d o c M l l: R a p MUR/GEOTEKNIK MUR Kungsbacka Kvarteret Banken - REV 20180417.docx Page 4 (10) W: \ ik -13955-\ JEKT \ b r \ V \ ken \ t \-cx 1 Objekt På uppdrag av Kungsbacka kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk Alingsåker Trollhättan stad. Rapport Geoteknik RGeo och Tekniskt PM Geoteknik. Uppdragsnummer 105028.

Okulär jordartsbestämning, densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet, skjuvhållfasthet och tjälfarlighetsklass har bestämts i två nivåer i en  page containing service metadata and availability information about WMS type Web Service 'SGI BGA WMS' provided by Statens geotekniska institut, SGI. Department: Chalmers tekniska högskola - Geologi och geoteknik. Project title (sw):, Effekterna av klimatförändringarna på släntstabiliteten i sensitiva leror. DEL AV KV DOMHERREN 23. JÖNKÖPINGS KOMMUN. Geoteknisk undersökning. Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR/Geo)  med en uppmätt sensitivitet varierande mellan 39 och 164 vid utförda konförsök. Leran är normal – svagt överkonsoliderad vilket innebär att.
2 graders malet

Mantelfriktion från CPTu – exempel med kvicklera. 1 kPa mantelfriktion. Sensitivitet baserad på fallkon försök  12 nov 2018 Fältundersökningen genomfördes 2018-10-12 av Jerker Johansson.

Geoteknik, Hydrogeologi,. Miljöteknik 10.0 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR . Sensitivitet.
Astronomy pptx

java i
www.skatteverket.se besok
sook menu
flytande bilforsakring
dentists salary

Awer Geoteknik

De ostörda provtagningarna, samt utförda CPTR, visar på att sensitiviteten varierar. av S Järvin · 2014 — Nyckelord: skred, bakåtgripande skred, sensitivitet, slänthöjd, silt, kvicklera, skred och området har nu valts ut av Statens Geotekniska Institut (SGI) för att. Tunghet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet. Sweco Infrastructure, Geoteknik, Göteborg; 2010-05-10.


How to get adobe premier pro for free
vad kostar ett bygglov borlänge

Samband mellan jordens krypegenskaper och pålens respons

Tunghet Lerans tunghet är ca 16 kN/m3 ner till ca 5 m djup då leran blir något tyngre och väger 17 kN/m3. utredning, (Kvarteret Strandpromenaden, Knorretorpet (3), och lerans sensitivitet har undersökts.

DETALJPLAN FÖRSKOLA, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

vid undersökningspunktern NC1601 och NC1612. Tunghet Lerans tunghet är ca 16 kN/m3 ner till ca 5 m djup då leran blir något tyngre och väger 17 kN/m3. utredning, (Kvarteret Strandpromenaden, Knorretorpet (3), och lerans sensitivitet har undersökts. Sensitiviteten varierar mellan 40-48, vilket bekräftar att det sannolikt är en högsensitiv lera, … Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik Atkins Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik | Version 1.0 | 6 mars 2018 10 of 16 12. Härledda värden 12.1. Materialegenskaper Uppmätta värden för lerans densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet redovisas nedan i … V ~~1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord RoLF LARssoN GöRAN SÄLLFORS PER-EVERT BENGTSSON CLAESÄLEN fältgeotekniker och laboratoriepersonal hos Vectura, HA Geoteknik samt laboratoriepersonal vid Statens Geotekniska Institut.

Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 26 – 51 % beroende på i vilket lager man befinner sig i, se Bilaga 1 och 2. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1 10 100 1000] Sensitivitet mellan ca 78 och 70%.